Osastonlääkäri Erityispoliklinikat Akuuttipsykiatria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala