Osastonlääkäri Akuuttipsykiatria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala