(Poistunut julkaisusta)

Osastonjohtaja, IT-palvelutuotanto
Maanmittauslaitos

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2020

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Maanmittauslaitoksessa arvostetaan kehittämistä, kokeiluja ja jatkuvaa oppimista. Meillä saat olla mukana yhteiskuntaa kehittävissä hankkeissa, joissa toimitaan verkostomaisesti yhteistyössä monien muiden organisaatioiden kanssa.

Olemme moderni, turvallinen ja vakaa työpaikka. Maanmittauslaitoksen edistyksellisessä työskentelykulttuurissa työntekijöihin luotetaan. Meillä on mahdollista tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta. Työssä tärkeintä on hyvä lopputulos. Ammattimaisella, valmentavalla johtamisella tuemme tavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia.
Tutustu Maanmittauslaitokseen

Tehtävän kuvaus

Maanmittauslaitos hakee IT-palvelutuotannon osastonjohtajaa Maanmittauslaitoksen tietohallinnosta vastaavaan toimintayksikköön. Toimintayksikköä (nykyisin Tietotekniikkapalvelukeskus) uudistetaan parhaillaan ja valittava osastonjohtaja on merkittävässä roolissa koko tietohallinnon ja erityisesti IT-palvelutuotannon toimintamallin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Tietohallinnon toimintayksikkö vastaa Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalveluista, tiedonhallinnasta ja arkistopalveluista. Yksiköllä on keskeinen rooli Maanmittauslaitoksen digitalisaation mahdollistajana ja yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien asiakaslähtöisten laadukkaiden ja turvallisten palvelujen toteuttajana saumattomassa yhteistyössä laitoksen ydintoiminnan kanssa. Tietohallinnon tehtävänä on taata Maanmittauslaitoksen toiminnan tehokkuus tarjoamalla ammattimaisesti johdettuja laadukkaita, turvallisia ja skaalautuvia IT- ja kehityspalveluita. Tietohallinto varmistaa toiminnallaan laitoksen teknologisen perustan toimivuuden ja jatkuvan kehittymisen. Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalvelut tuotetaan koko toiminnan läpileikkaavien it-palvelutuotanto- ja kehittämismallien mukaisesti.

IT-palvelutuotannon osasto vastaa jatkuvien IT-palvelujen tuottamisesta sovittujen palvelutasovaatimusten mukaisesti. IT-palvelutuotanto koostuu alustapalveluista (kapasiteetti, perustietotekniikka, integraatiot, tietokannat, valvonta, lokitus), jatkuvista sovellus- ja palvelupistepalveluista (ml. sovellustuki).

Osastonjohtaja osallistuu koko toimintayksikön johtamiseen ja kehittämiseen johtotiimin jäsenenä. Hän johtaa ja kehittää osastoa, vastaa tulostavoitteiden toteutumisesta sekä tehtävien hoitamisesta vaikuttavasti ja tuloksellisesti.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa laaja-alainen, eri tehtävissä kokemuksen kautta hankittu tuntemus osaston toiminta-alueesta ja näkemys sen kehittämisestä. Kokemus tietohallinnon ja siihen liittyvien muutosten johtamisesta on olennaista tehtävässä onnistumisessa.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia neuvottelu-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä toimia ennakoivasti ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi tehtävä vaatii asiantuntijaorganisaation hyvää johtamistaitoa sekä valtionhallinnon IT-toiminta- ja teknologiaympäristön tuntemusta.

Arvostamme myös IT-palvelutoiminnan viitekehysten ITIL, TOGAF ja SAFE-tuntemusta ja johtamisopintoja.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Palkkaus

Palkka on sopimuksenmukainen. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.

Työskentelypaikka

Työskentelypaikkakunta voi olla Helsinki (Pasila) tai joku muu Maanmittauslaitoksen toimipaikka. Työskentelypaikkakunta sovitaan valittavan henkilön kanssa.

Tutustu Maanmittauslaitoksen toimipaikkoihin

Muut tiedot

Valittava henkilö nimetään Maanmittauslaitoksessa vakituiseen johtajavirkaan ja määrätään osastonjohtajan tehtävään viideksi vuodeksi.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Tehtävän hakeminen

Tutustu paikkaan (ID 30-338-2020) www. valtiolle.fi -sivustolla ja hae tehtävää viimeistään 28.9.2020 klo 16:15 mennessä

Lisätietoja tehtävästä

tietohallintojohtaja Marja Rantala
0400 879950 
marja.rantala@maanmittauslaitos.fi