(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja/resurssipoolin esimies Vantaan sairaalaan
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan sairaalaTyösuhteen kesto: Määräaikainen 08.04.2019 - 31.12.2019, aloitus sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.


Haluatko olla mukana rakentamassa aivan uudenlaista toimintaa henkilöstöresurssiin liittyen? Rohkea, innostunut ja kehittämisestä kiinnostunut esimiestyön osaaja – sinulle on tarjolla näköalapaikka Vantaan sairaalan resurssipoolin esimiehenä.
 
 Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen, osaavan ja kehittyvän työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Työsi on liikkuvaa eri työkohteiden välillä. Vantaan vanhus- ja vammaispalveluissa työskentelee neljä resurssipoolin esimiestä eri tulosyksiköissä. Uutena esimiehenä saat varmasti kollegiaalista tukea ja perehdytystä heiltäkin yli tulosyksiköiden.
 
 Työssäsi tarvitset erityisesti kykyä tarkastella laajoja kokonaisuuksia, tietoteknistä osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua uudistua ja uudistaa. Arvostamme vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita ja resurssitarpeita. Edellytämme sinulla olevan kokemusta esimiestyöstä ja muutosjohtajuudesta. Tehtävä siirtyy vuoden 2019 aikana Vantaan Vanhus- ja vammaispalveluihin perustettavaan resurssikeskukseen.
 
 Resurssipoolin esimies
 - Vastaa tulosyksikön henkilöstön optimaalisesta ja tehokkaasta käytöstä sekä henkilöstön liikuttelusta.
 - Vastaa tulosyksikön sijaisten työsuhdejanojen optimoinnista sekä tulosyksikön sijaisbudjetista.
 - Vastaa tulosyksikön henkilöstövuokrauksen ostobudjetista ja päättää vuokrahenkilöstön käytöstä.
 - Vastaa tulosyksikön henkilöstön optimaalisen käytön raportoinnista sovittuina ajankohtina sovittujen mittareiden avulla.
 - Vastaa rekrytointiprosessin koordinoinnista ja sujuvuudesta sekä kehittämisestä sovittujen toimenpiteiden avulla.
 - Toimii lähiesimiehenä Vantaan sairaalan varahenkilöstölle.
 
 Vantaan sairaalaan kuuluvat Seutulan maalaismaisemassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa sijaitseva akuuttigeriatrinen yksikkö. Katriinan sairaalassa on kahdeksan sairaalaosastoa, joista jokainen on profiloitunut omaan erikoisalaansa, kuten esimerkiksi hoitamaan murtumapotilaita, aivoverenkiertohäiriöpotilaita, haavapotilaita ja infektiosairauksia. Peijaksen sairaalassa akuuttigeriatrisessa yksikössä on kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala. Toimintaamme ohjaavat arvot avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.
 
  Tervetuloa meille töihin!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Laki 817/2015 8§ tai 559/1994 5§ mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä välttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä esimieskokemusta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, jonka pituus määräytyy työsuhteen pituuden mukaan

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Ylihoitaja
Korkiamäki, Maritta
040 763 9166
maritta.korkiamaki@vantaa.fi


Projektipäällikkö
Maija Valkama
040 183 4188

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.