(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme osastonhoitajaa tehostetun palveluasumisen yksikköön. Asiakaspaikkoja on 30, työntekijöitä 18. Esimiestyön keskiössä on asiakaslähtöinen monisairaiden ikäihmisten hoitotyö ja kuntoutus, kuten myös palliatiivisen hoitotyön ja omaisyhteistyön johtaminen. Päivittäisten henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi osallistut toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Helsingin sote ottaa Apotin käyttöön huhtikuussa 2021, joten pääset osallistumaan myös uuden järjestelmän käyttöönoton valmisteluun. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, aktiivista läsnäoloa arjen hoitotyössä ja hyvää paineen sietokykyä. Työsuhde alkaa 1.9.2020.

Syystien seniorikeskuksessa Malmilla on viisi ryhmäkotia, päivätoimintayksikkö, lyhytaikaishoidon yksikkö, arviointi- ja kuntoutusyksikkö ja palvelukeskus.

Koronan takia ensimmäinen haastattelu voidaan tarvittaessa tehdä etähaastatteluna videoyhteyden kautta Skypen tai Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvoikkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Kelpoisuusehdot:

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Lisäksi vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Suomessa.

Kliinistä hoitotyötä tekeviltä vaaditaan osaston lääkehoitosuunnitelman edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi: Aikaisemman kokemuksen hoitotyön lähiesimiestyöstä. Arvostamme RAI-järjestelmän tuntemusta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtaja Maria Sarkio puh. 09 31024267, osastonhoitaja Piritta Räty puh 09 31024746

Lisätietoa

www.hel.fi