(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme osastonhoitajaa Auroran sairaalaan, psykoosipalvelujen 12-paikkaiselle akuuuttiosastolle 15-2C. Osastolla hoidetaan uusiutuvista psykooseista kärsiviä potilaita, joiden hoitoajat sairaalassa vaihtelevat kahdesta viikosta muutamaan kuukauteen.

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu osaston toiminnan johtaminen ja organisointi, toiminnan suunnittelu ja hoitotyön kehittäminen potilaslähtöisesti ja tutkittuun tietoon perustuen, yhteistyössä työryhmän kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu henkilöstön lähiesimiehenä toimiminen, henkilöstöresurssien suunnittelu ja hallinnointi, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kartoittaminen ja varmistaminen, henkilöstön rekrytointiin osallistuminen, yhteistyön koordinointi ja kehittäminen sekä yksikön henkilöstö- ja muiden kustannusten arvioiminen yhdessä yksikön johdon kanssa.

Tarjoamme sinulle kaupungin hyvät henkilöstöedut, esimerkiksi työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta sekä hyvän perehdytyksen.


Kelpoisuusehdot:

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op.
Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai
soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Lisäksi vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Suomessa.

Kliinistä hoitotyötä tekeviltä vaaditaan osaston lääkehoitosuunnitelman edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Lisäksi edellytämme:
-Aktiivista ja kehittävää työotetta
-Henkilöstöhallinnon osaamista
-Psykiatrisen hoitotyön tuntemusta
-Yhteistyö- ja organisointitaitoja

Luemme eduksi kokemuksen esimiestyöstä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Jaana Suhonen, ylihoitaja jaana.suhonen@hel.fi p. 050 3677073

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi