(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2018

Tehtävän kuvaus


Helsingin sairaalan Malmin yksikköön kotiutustiimiin on haettavana vakinainen osastonhoitajan työsuhde. Tehtävä täytetään 3.12.2018 tai sopimuksen mukaan.

Kotiutustiimi toimii Helsingin kaupungin alueella ja henkilökuntaa on yhteensä 23. Tiimi toimii kahdesta toimipisteestä käsin (Malmin sairaala ja Laakson sairaala). Kotiutustiimin toiminnan tavoitteena on tukea iäkkäiden henkilöiden kotiutumista sairaalaan osastoilta, päivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon yksiköistä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kotiutustiimin sairaanhoitajat työskentelevät asiakkaiden kotona toimintakykyä ylläpitävän työotteen mukaisesti. Asiakkaat tarvitsevat usein sairaanhoidollista osaamista, sillä kotituvat toipilasvaiheessa.

Osastonhoitajana huolehdit ja varmistat, että yksikössä toteutettava hoitotyö on laadukasta ja vaikuttavaa. Tehtävässä korostuu päivittäinen hoitotyön johtaminen Helsingin sairaalan tavoitteiden mukaisesti. Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu erilaiset päivittäiset henkilöstöhallinnon tehtävät, laadun seuranta sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä. Työhön liittyy tiivis moniammatillinen yhteistyö muiden yksiköiden, erityisesti kotihoidon, kanssa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kiinnostusta hoitotyön esimiestehtäviin, kykyä hahmottaa suurempia kokonaisuuksia, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä työyhteisössä vaihtuvissa tilanteissa, halua kehittää hoitotyötä ja toimintaa asiakaslähtöisesti sekä aloitekykyä ja valmiutta viedä eteenpäin muutoksia.

Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta toiminnallisten muutosten johtamiseen. Toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta tutkittuun tietoon perustuen. Tukenasi työssäsi on ylihoitaja ja tiivis osastonhoitajakollegaverkosto. Katsomme eduksi kokemuksen hoitotyön esimiestehtävistä.

Olemme kehittyvä ja kehittävä työyhteisö. Tarjoamme monipuolista toimipaikkakoulutusta. Tarvittaessa avustamme työsuhdeasunnon hankkimisessa. Tarjoamme mahdollisuuden työsuhdematkalippuetuuteen sekä henkilöstökortilla saataviin alennuksiin esimerkiksi monipuolisista liikuntamahdollisuuksista.

Kelpoisuusehto


Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto.

Lisäksi vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


3052,15 e/kk