(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.8.2018

Tehtävän kuvaus


Auroran sairaala muodostaa Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaalahoidon keskuksen ja se on osa terveys- ja päihdepalveluja. Psykiatrinen sairaalahoito jakautuu mielialahäiriö- ja akuuttilinjaan sekä psykoosilinjaan. Mielialahäiriö- ja akuuttilinjaan kuuluu akuuttiosastoja, mielialahäiriöosastoja ja akuuttipäiväosasto. Psykoosilinjaan kuuluu akuutti- ja kuntoutusosastoja sekä tehostettua ja liikkuvaa avohoitoa.

Haemme osastonhoitajaa psykoosilinjan osastolle 15-2C. Tehtävä täytetään 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.

Osasto 15-2C on profiloitunut uusiutuvista psykooseista kärsivien potilaiden lyhytaikaiseen akuuttihoitoon.

Osastonhoitajan tehtäviin kuuluu osaston toimintojen johtaminen ja organisointi, hoitotyön kehittäminen yhteistyössä työryhmänsä kanssa sekä hoitohenkilökunnan lähiesimiehenä toimiminen. Tukena työssä ovat ylilääkäri, ylihoitaja ja kollegat. Tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet ja hyvän perehdytyksen, lisäksi panostamme avohoitopainotteisen hoitotyön kehittämiseen ja työviihtyvyyteen.

Tarjoamme myös kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuetu sekä mahdollisuus työsuhdeasuntoon.

Jätä hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Lisäksi vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytetään henkilöstöhallinnon osaamista, yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä psykiatrisen hoitotyön tuntemusta.