Osastonhoitaja verisuonikirurginen vuodeosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala