Osastonhoitaja Sisätautiosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala