(Poistunut julkaisusta)

Osastonhoitaja, Pitkäaikaishoidon resurssipalveluyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Osastonhoitaja, Pitkäaikaishoidon resurssipalveluyksikkö

Työavain 2-485-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 19.08.2019 kello 15:45
Pitkäaikaishoidon resurssipalvelut , Tietotie 6 02150 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa käynnistämään pitkäaikaishoidon resurssipalveluyksikköä. Espoon Vanhusten palveluissa kotihoidossa ja Espoon sairaalassa toimii jo vastaavat yksiköt. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin kuuden pitkäaikaishoidon yksikön henkilöstön saatavuutta keskitetyllä resurssipalveluiden varahenkilöstöllä. Alkuvaiheessa yksikköön tulee 3 sairaanhoitajan ja 7 lähihoitajan vakanssia. Etsimme osastonhoitajaa käynnistämään ja johtamaan yksikköä. Olet mukana rakentamassa ja kehittämässä yksikön toimintaa. Resurssipalvelut vastaavat sijaisten tarjoamisesta ensisijaisesti yksiköidemme äkillisiin puutteisiin. Tehtäviisi kuuluu yksikön työntekijöiden sijoittaminen, esimiestehtävät ja toiminnan organisointi. Lisäksi tehtäviin tulee kuulumaan sijaisten hankintaa vuokratyönä ja yksiköiden esimiesten tukemista yksiköidemme henkilöstön rekrytoinnissa. Alkuvaiheessa tärkein tehtäväsi on yksikön käynnistämiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen liittyvät tehtävät ja tehtäväkuva tarkentuu ja laajentuu myöhemmin. Työpisteesi tullee sijoittumaan Espoon keskuksen alueelle.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai yliopistossa suoritettu soveltuva alempi korkeakoulututkinto, joihin sisältyy tai joiden lisäksi on suoritettu vähintään 24 opintopisteen johtamisen ja hallinnon lisäkoulutus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto lisättynä vähintään 24 opintopisteen johtamisen ja hallinnon lisäkoulutuksella sekä kaikkien tutkintojen lisäksi terveydenhuollon työkokemusta.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään : - Kykyä johtaa yksikön toimintaa ja muuttaa toimintatapoja sekä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin - Hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta uudenlaisten toimintatapojen käyttöönotossa. - Hyvää yhteistyökykyä ja kykyä toimia rakentavasti yhteistyöverkostoissa. - Kykyä priorisoida ja arvioida yksiköiden henkilöstötarpeita. - Kykyä tehdä päätöksiä, sietää keskeneräisyyttä sekä hyvää paineensietokykyä. - Hyvää suomenkielen taitoa. - Valmiutta käyttää tietoteknisiä järjestelmiä työn organisoinnissa. - Vastuullisuutta yksikön toiminnasta talousarvioin puitteissa.

Arvostamme : - Johtamisosaamista ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä. - Kokemusta varahenkilöstö-/ resurssipalvelutoiminnasta tai työntekijöiden sijoittamisesta. - Kokemusta työvuorosuunnittelusta. - Kokemusta tietoteknisten järjestelmien hyödyntämisestä työntekijöiden sijoittamisessa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3223,70 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Yleistyöaika 38h45min/vko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palvelupäällikkö Minna Partanen-Björk
0468772322
minna.partanen-bjork@espoo.fi