Osastonhoitaja Hengityshalvausyksikkö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala