(Poistunut julkaisusta)

Osaamispalvelupäällikkö
Varia

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2018

Vakinainen tehtävä  alkaen 01.09.2018

Hakuaika päättyy 15.08.2018  kello 16:00

Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie 1 01370 Vantaa

Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus

Opetusala 

Tehtävän kuvaus: Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on yhteensä noin 4000 ja henkilöstöä 300. Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöään oppimaan uutta.

Varia uudistaa organisaatiotaan. Uudistuvaan organisaatioon tulee palvelualojen ja tekniikan osaamispalvelut. Ne jakaantuvat edelleen viiteen osaamispalvelutiimiin. Osaamispalveluiden tehtävänä on kehittää ja todentaa opiskelijoiden ammatillista osaamista opetuksen, ohjaamisen ja arvioinnin menetelmin. Osaamispalvelut vastaavat järjestämisluvan mukaisen tutkintokoulutuksen ja osaamisen arvioinnin järjestämisestä. Tehtävänä on myös tukea Varian työelämäpalvelujen asiakkaita yritysten ja muiden työpaikkojen osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa.

Haemme osaamispalvelupäällikköä palvelualoille. Vastaat kasvun ja terveyden, ravitsemispalvelujen, media- ja hyvinvoinnin sekä valmentavan koulutuksen tiimien toiminnasta ja ja tiimiesimiesten johtamisesta. Vastaat osaamispalvelualan toiminnasta, taloudesta, tuloksista ja laadusta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Vastaat myös osaamispalvelualan yhteistyöstä Varian yhteisten palvelujen ja työelämäpalvelujen kanssa.

Tehtävässä toiminen edellyttää suomalaisen ammatillisen koulutusjärjestelmän sekä siihen liittyvän lainsäädännön ja rahoituksen hyvää tuntemusta, opiskelija- ja taloushallinnon yleistä tuntemusta, opetus-, ohjaus- ja arviointiperiaatteiden, opetusmenetelmien ja -välineiden erinomaista tuntemusta sekä kykyä hyödyntää erilaisia opetus, ohjaus- ja arviointimenetelmiä asiakaslähtöisesti.

Palkka: Täyden työajan tehtäväkohtainen palkka 4850 euroa. Lisäksi mahdollinen työkokemukseen perustuva lisä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.  

Kelpoisuusehto:  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä. 

Työsuhteen tietoja

Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus   

Lisätietoja

Pekka Tauriainen, rehtori

050 312 4514

etunimi.sukunimi@vantaa.fi

arkipäivät klo 8-00 -18.00