(Poistunut julkaisusta)

Osaamispalveluesimies (kolme virkaa)
Varia

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2018

Vakinainen virka  alkaen 20.08.2018

Hakuaika päättyy 17.08.2018  kello 16:00

Vantaan ammattiopisto Varia, Rälssitie 13 ja Tennistie 1 01530 Vantaa

Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus

Opetusala 

Tehtävän kuvaus: Virat ovat uudelleen haettavana. Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Opiskelijoita on yhteensä noin 4000 ja henkilöstöä 300. Varian työilmapiiri on tutkitusti hyvä ja työnantaja kannustaa henkilöstöään oppimaan uutta.

Uudistuneessa organisaatiossamme toimii kymmenen osaamispalveluiden tiimiä. Haemme nyt kolmea osaamispalveluesimiestä, joista yksi sijoittuu ravitsemispalvelut-tiimiin ja kaksi logistiikkapalvelut-tiimiin.

Osaamispalveluiden tiimi vastaa järjestämisluvan mukaisen tutkintokoulutuksen ja osaamisen arvioinnin järjestämisestä. Tiimi tuottaa palveluita myös Varian työelämäpalveluille työpaikkojen henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa.

Osaamispalveluesimies toimii tiiminsä henkilöstön lähiesimiehenä ja huolehtii tiimin pedagogisesta ja päivittäisjohtamisesta. Hän vastaa tiimin koulutus- ja palvelutoiminnasta, taloudesta, tuloksista ja kehittämisestä osaamispalvelupäällikön alaisuudessa. Hän vastaa myös vastuullaan olevien opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä ja arvioinnista.

Tehtävässä toimiminen edellyttää suomalaisen ammatillisen koulujärjestelmän sekä siihen liittyvän lainsäädännön sekä rahoitusjärjestelmän tuntemusta yleisellä tasolla, opiskelija- ja taloushallinnon yleistä tuntemusta sekä kykyä tavoitteelliseen henkilöstön, toiminnan ja talouden johtamiseen. Tehtävässä korostuu valmentava johtaminen, osaamisen johtaminen sekä tiimityötaidot.

Arvostamme kokemusta ammatillisen koulutuksen kehittämistyöstä sekä päivittäisjohtamisesta.


Tutkinto: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu tutkinto sekä opettajan pätevyys.

Palkka: OVTES Osio C, Apulaisrehtori 40003001 tai 40003002 + 400-600 €

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.  

Kelpoisuusehto:  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu tutkinto sekä opettajan pätevyys.  

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä. 

Työsuhteen tietoja

Sopimusala: Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen  

Lisätietoja

Anne Raasakka, osaamispalvelupäällikkö

040 865 6567

etunimi.sukunimi@vantaa.fi

ma-pe klo 16.00-18.00