Osaajaa valtion keskuskirjanpidon ja valtiontalouden raportoinnin ja analysoinnin tehtäviin
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Tehtävänäsi ovat valtion keskuskirjanpidon tehtävät sekä valtion talouteen liittyvä raportointi, mm. valtiontalouden kuukausitiedotteen laatiminen, valtion tilinpäätöksen laatimiseen osallistuminen, tietojen tuottaminen hallituksen vuosikertomukseen sekä edellämainittuihin liittyvien analyysien tuottaminen. Vastaat valtion keskitetystä valtuusseurannasta sekä ohjaat ja neuvot kirjanpitoyksiköitä valtuuksiin liittyvissä asioissa. Laadit valtion talousarvion tilijaottelun ja ylläpidät sitä.
 
Teet valtiokonsernin sisäisten erien täsmäyttämistä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
 
Lisäksi osallistut valtionhallinnon ulkoisen laskennan ohjaustehtäviin ja kehittämishankkeisiin sekä kirjanpitoyksiköiden ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen kirjanpitotietojen oikeellisuuden ja yhtenäisyyden valvontaan. Laadit määräyksiä ja ohjeita yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
 
Pidät tarvittaessa esityksiä tehtäväalueeseesi kuuluvista asioista koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.
 
Tarjoamme sinulle itsenäisiä ja vastuullisia tehtäviä, laatutietoisen ja vireästi kehittyvän työyhteisön sekä mukavat työkaverit.
 
Hakijalta odotamme
Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta valtionhallinnon ulkoisesta laskennasta sekä taloustietojen raportoinnista ja analysoinnista. Lisäksi odotamme sinulta hyviä tietoteknisiä valmiuksia joko jo hankittuna osaamisena tai kyvykkyytenä uusien välineiden oppimiseen.  
Arvostamme kokemusta konsernilaskennasta, SQL-tietokannoista, PowerBI-raportointityövälineestä sekä valtion talouteen
liittyvien säädösten tulkinnasta ja soveltamisesta.
 
Tehtävän menestyksellistä hoitamista edistävät oma-aloitteinen, järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja asiakaslähtöinen työote, huolellisuus, analyyttisyys ja toimeenpanokyky. Niin ikään kyky omaksua nopeasti uusia asioita, kirjallinen ja suullinen esitystaito, hyvät vuorovaikutustaidot, englannin ja ruotsin kielen taito sekä avoimuus ja reiluus työyhteisön
jäsenenä edistävät tehtävän menestyksellistä hoitamista.
 
Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika: Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa: 7.12.2020 
Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 23.10.2020 16:15 
ID: 28-957-2020

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Taloushallinnon asiantuntijan virka on sijoitettu palkkaryhmään 7,5, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3 528,56 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
Lisätietoja tehtävästä
Tanja Wistbacka
apulaisjohtaja
050 434 3155
tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi
 
Toimipiste
Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
 00054 Valtiokonttori
 Muut tehtävään liittyvät tiedot
Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.

http://www.valtiokonttori.fi
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot