(Poistunut julkaisusta)

Osa-aikainen (50%), määräaikainen diakonian virka, Hoksauta minut -hanke
Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Osa-aikainen (50%), määräaikainen diakonian virka, Hoksauta minut -hanke, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Tehtäväkuvaus
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana osa-aikainen (50%), määräaikainen diakonian virka, Hoksauta minut -hanke,
ajalla 1.8.2018 - 31.5.2019.

Hoksauta minut - hanke on osa etsivää ja osallistavaa vanhustyötä. Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluu etsiä ja löytää yksinäisiä,
syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä ikäihmisiä, joita palvelut eivät tavoita. Diakoniatyö tuo lisäarvoa vastaamalla
hengelliseen ja henkiseen hätään. Hankkeessa toimiminen edellyttää verkostoyhteistyötä sekä jalkautumista asiakkaan arkisiin
ympäristöihin. Lisäksi tehtäviin kuuluu viriketoiminnan järjestäminen, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen sekä esimiehen
määräämät tehtävät. Edellytämme myös tarvittaessa valmiutta osallistua jumalanpalveluselämään.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen ja järjestäminen apua tarvitseville.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Vastaanottotoiminta, kotikäynnit, laitoskäynnit
- Kerho-, leiri-, retki- ja muu vastaava viriketoiminta
- Diakoniakasvatus, vapaaehtoistyön organisointi ja tukeminen
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Toimia opiskelijoiden harjoittelun ohjaajana ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Muu tarvittava osaaminen
Hyvät vuorovaikutus- sekä yhteistyötaidot

Kelpoisuusehdot
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).
Näiden tutkintojen tulee sisältää teologisista ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakonian alaan liittyviä opintoja yhteensä
vähintään 90 opintopistettä (Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 b.)
Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on kelpoinen myös tässä
päätöksessä tarkoitettuun diakonian virkaan.

Eduksi katsotaan
Kokemus vanhustyöstä ja projektityöstä.

Palvelussuhteen ajankohta 1.8.2018 - 31.5.2019

Palkkaus KirVESTES:n vaativuustyhmä 502 mukainen.

Koeaika 4 kk

Lisätiedot / Yhteystiedot
Tehtävää koskevat tiedustelut tiimiesimies Kirsi Karppinen p. 040 574 7181 ja diakonian viranhaltija Heidi Karvonen p. 040 574
7091.

Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut Mira Karppinen p. 044 316 1422 tai Ritva Sanaksenaho p. 044 316 1468.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta www.oulunseurakunnat.fi/rekry

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Viran täyttää diakoniatiimin esityksen perusteella Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra.