(Poistunut julkaisusta)

Ortodoksisen uskonnon päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Ortodoksisen uskonnon päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja, 2 tehtävää

Työavain 3-1769-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus , . 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Ortodoksisen uskonnon opettaja on kiertävä opettaja, hänellä on opetusta espoolaisilla peruskouluilla. Työ sisältää myös yhteistyötä huoltajien, koulujen ja muiden oman uskonnon opettajien kanssa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ortodoksisen uskonnon lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta ortodoksin uskonnon opetuksesta peruskoulusta, pedagogista näkemystä heterogeenisten ryhmien opetuksesta ja tietotekniikan käytöstä opetuksessa sekä oman auton käyttöä. Perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä (suomi) erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme valmiutta eri vuosiluokkatasojen opetukseen yhdessä ja valmiutta erityisoppilaiden kohtaamiseen, innostuneisuutta oman opetuksen kehittämiseen ja hyviä yhteistyötaitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 23 h/vk


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Tiina Nenye
050 354 7626
tiina.nenye@espoo.fi
maanantaisin klo 10-13