(Poistunut julkaisusta)

OPPILAITOSTEOLOGIN VIRKA
Porin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.1.2018

Haettavana olevan papin viran tehtäviin kuuluvat työ porilaisissa toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä työ nuorten aikuisten parissa. Työparina toimii oppilaitosdiakoni.
Työtä tehdään verkostoyhteistyössä oppilaitosten ja seurakuntien kanssa.
Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista, kokemusta verkostotyöskentelystä, yhteistyö- ja koordinointikykyä sekä kehittävää työotetta. Viranhaltijalta odotetaan kehittävää, innostunutta ja yhteistyöhakuista asennetta.
Oppilaitosteologin viran kelpoisuusehtona on kelpoisuus papinvirkaan. Lisäksi virkaan valittavan edellytetään suostuvan puolen vuoden koeaikaan ja tarvittaessa alansa erityiskoulutukseen. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä KL6 luvun 33§ mukaisen rikosrekisteriotteen. Viran vaativuusryhmän 602 KirVESTES 2017 LIITE 1:n mukainen vähimmäispalkka on 3.121,11 €.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriselvitys.

Virka tulee ottaa vastaan 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat
Diakoniasihteeri Ulla Kallio p. 0400 309760 tai Yhteinen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila p. 0400 309 808.