(Poistunut julkaisusta)

Oppilaitospastorin virka
Rovaniemen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2018

Rovaniemen seurakunnassa on avoinna oppilaitospastorin virka.

Rovaniemi on Lapin maakunnan hallinnon ja kaupan keskus, arktisen alueen matkailukeskus sekä kansainvälisesti tunnettu yliopisto- ja joulukaupunki. Rovaniemi
tunnetaan myös monipuolisena luonto- ja urheilupaikkakuntana. Kansainvälisellä opiskelijapaikkakunnalla työskentelee vuosittain noin 10 000 opiskelijaa.
Rovaniemen seurakunnassa on n. 47 000 jäsentä.

Oppilaitospastorin virkaan vaaditaan kelpoisuus papin virkaan. Tehtävän hoito edellyttää hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, innovatiivista ja kehittävää työnäkyä ja -otetta monimuotoiseen toimintaan.

Tehtävänä oppilaitospastorilla on
(1) huolehtia kirkollisesta työstä yliopistossa, ammattikorkeakouluissa,
(2) kehittää ja toteuttaa nuorten aikuisten toimintaa yhdessä esimiehensä, yhteisen seurakuntatyön kappalaisen sekä nuorisopapin kanssa
(3) hoitaa muut tehtävänkuvauksessa määritellyt tehtävät

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja muu kielitaito luetaan eduksi. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Prosessissa ei huomioida teologian maistereita. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 19.10.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Hakijan tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote.

Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734, kappalainen Heini Kesti 040 1781 018 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.