(Poistunut julkaisusta)

Oppilaitospappi
Vantaan seurakunnat

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön palveluissa on haettavana oppilaitospapin viransijaisuus ajalle 1.4.–31.8.2020 (sijaisuus jatkuu mahdollisesti 31.8.2021 asti).

Oppilaitospappi työskentelee ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi mm. olemalla mukana hyvinvointiin liittyvissä työryhmissä ja projekteissa, tekemällä yhteistyötä oppilaskuntien ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa, antamalla asiantuntija- ja kriisiapua sekä koordinoimalla seurakunnallista yhteistyötä. Työtä toteutetaan yhteisöllisellä työotteella osana moniammatillisia verkostoja. Hengellinen ulottuvuus, uskonto ja katsomusdialoginen työtapa ovat läsnä kaikessa toiminnassa.

Haemme aktiivista, rohkeaa, itseohjautuvaa ja organisointikykyistä oppilaitostyöstä innostunutta työntekijää, jolla on vahvat yhteistyö- ja tiimityötaidot sekä ihmissuhdetaidot ja joka kykenee toimimaan luontevasti kansainvälisessä oppilaitosympäristössä. Hakijan vahvuuksia ovat erinomaiset verkostoitumistaidot, yksilö- ja ryhmäprosessien ohjaamisen taidot, sielunhoito- ja kriisityön osaaminen sekä koulutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot. Hyvä englannin kielen osaaminen katsotaan eduksi.

Viran hoitaminen edellyttää kelpoisuutta papin tehtävään. Lisäksi edellytämme kokemusta kasvatus-, sielunhoito- ja seurakuntatyöstä. Tehtävässä vaaditaan myös hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisteriote alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä varten.

Oppilaitospapin viransijaisuus alkaa 1.4.2020 (tai sopimuksen mukaan). Palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaisesti ja sijoittuu vaativuusryhmään 602, peruspalkka on 3187,00 euroa. Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Oppilaitospapin viransijaisuuden haku tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 9.3.2020 klo 16 mennessä. Valintaprosessiin liittyvät haastattelut pidetään 11.3. klo 16 jälkeen.

Lisätietoja oppilaitospapin viransijaisuudesta antavat johtava kasvatustyön pastori Tarja Korpela puh. 050 3888 501 ti 25.2. klo 14-16 ja ke 26.2. klo 11-12 ja yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala puh. 044 422 0345 ke 4.3. klo 11-12.