(Poistunut julkaisusta)

Oppilaitospapin virka (seurakuntapastori)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana yhteiseen seurakuntatyön yksikköön sijoitettavan XV seurakuntapastorin virka oppilaitostyötä varten.

Haettavana olevan seurakuntapastorin viran pääasiallisiin tehtäviin sisältyy seuraavat osa-alueet:
- toimiminen seurakunnan oppilaitostyön pappina Jyväskylän yliopistossa sekä tarvittaessa muissa oppilaitoksissa
- läsnäolo yliopiston kampuksilla
- hengelliseen elämään kuuluvat tehtävät yliopistolla
- henkiseen hyvinvointiin liittyvät tehtävät
- yhteydenpito ylioppilaskuntaan, ainejärjestöihin ja oppilashuoltoon sekä
ulkomaalaisiin opiskelijoihin
- seurakunnan yhdyshenkilönä toimiminen kristillisiin opiskelijajärjestöihin
- innovatiivista kykyä kehitellä uusia toimintamalleja kontekstissa, jossa
vakiintuneita työtapoja on niukasti
- papin yleiset tehtävät osana Yhteiseen seurakuntatyöhön sijoitettua papistoa

Viran kelpoisuusehdoksi on määritelty papin virka. Rekrytoinnissa voidaan ottaa huomioon myös ne hakijat, joilla ei vielä ole pappisvihkimystä, mutta joilla on mahdollisuus saada pappisvihkimys.

Kelpoisuusehtojen täyttymisen ohella tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monipuolisia viestinnällisiä taitoja ja verkostoitumiskykyä sekä vähintään suullista englannin kielen taitoa. Virkaan valittavan tulee sitoutua kirkon järjestämään Yhteisötyön koulutukseen. Koska virkaan kuuluu myös työskentelyä lasten ja nuorten kanssa (mm. rippikoulu), tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen valinnan vahvistamista.

Kirkkojärjestyksen mukainen (KJ 6:4 a §) kielitaitovaatimus koskee myös tätä virkaa. Jyväskylän seurakunnan seurakuntapastoreilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Yhteisen seurakuntapalvelun vt. johtaja Eivor Pitkänen, puh. 050 5900265, eivor.pitkanen(a)evl.fi ja kasvatuksen tiimin esimies Ritva Parkkali, puh.050 5497013, ritva.parkkali(a)evl.fi

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.10.2019 klo 15.00 mennessä.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta ja tukipalveluista. Seurakunnan toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä joistain erityistyömuodoista vastaa Yhteinen seurakuntatyö (YST). Tehtävä sijoittuu Yhteisen seurakuntatyön mission ja palvelun tiimiin. Lähiesimies on omassa tiimissä. Yhteisen seurakuntapalvelun vt. johtaja on rovasti Eivor Pitkänen. Virkapaikkana on Tellervonkatu 5.