(Poistunut julkaisusta)

Opiskeluhuollon päällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.3.2020

Opiskeluhuollon päällikkö vastaa suomenkielisistä opiskeluhuoltopalveluista Espoossa sisältäen Espoon oman esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä Espoon alueella toimivien muiden oppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Opiskeluhuollon päällikön alaisuudessa työskentelevät aluepsykologit ja aluekuraattorit, jotka toimivat kukin alueensa kuraattorien ja psykologien esimiehenä. Opiskeluhuollon päällikkö johtaa aluekuraattoreista ja -psykologeista muodostuvaa johtoryhmää. Yhteensä opiskeluhuollon palveluyksikössä työskentelee noin sata henkilöä.

Opiskeluhuollon päällikkö vastaa lakiin perustuvien opiskeluhuoltopalvelujen johtamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta yhdessä johtoryhmän kanssa. Lisäksi hän toimii moniammatillisissa johtamisverkostoissa sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolella.

Työpaikan nimi:
Espoon kaupunki /Suomenkielinen opetus /Suunnittelu- ja hallintopalvelut

Työaika:
36 h 45 min/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
Vahvaa opiskeluhuollon osaamista
Vankkaa johtamiskokemusta ja -osaamista opiskeluhuollon piiristä
Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Arvostamme:
Valmiuksia opiskeluhuoltotyön kehittämiseen uutta teknologiaa hyödyntäen
Kokemusta moniammatillisesta verkostotyöstä ja sen johtamisesta
Kokemusta julkisella sektorilla toimimisesta
Kokemusta suurten kokonaisuuksien hallinnasta ja organisoinnista

Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua ja 10 lukiota, joissa opiskelee noin 30 000 oppilasta ja 5 000 opiskelijaa.