(Poistunut julkaisusta)

Opiskeluhuollon kuraattori, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten nuorten parissa?

Kuraattori edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia sekä myönteistä kokonaiskehitystä niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Opiskeluhuollon kuraattori tekee sekä ennaltaehkäisevää että tukea antavaa yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä. Tehtävänkuva muodostuu lukioiden hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin edistämiseen tähtäävästä yhteisöllisestä työstä, konsultaatiosta, asiakastyöstä sekä yhteistyön koordinoimisesta lukioiden ja sidosryhmien kanssa.

Nyt haettavat määräaikaiset kuraattorit työskentelevät vakituisten kuraattorien ohella Espoon kymmenessä päivälukiossa. Tämän mahdollistaa valtion erityisavustuksella rahoitettu hanke, jonka tavoitteena on tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia lukiokoulutuksessa. Lisäresurssin avulla pyritään tarjoamaan ohjausta ja tukea erityisesti niille nuorille, joilla on ollut ongelmia jaksamisen ja mielenterveyden kanssa tai jotka ovat muuten heikoimmassa asemassa.

Opiskeluhuollon kuraattorit sijoittuvat opiskeluhuollon palveluyksikköön toisen asteen kuraattorien tiimiin, jolla on oma ammatillinen esimies. Kuraattorin tehtäviin kuuluu yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö sekä monialainen verkostotyö. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa oppilaitosyhteisön hyvinvointiin ja opiskelijoiden tukemiseen.

Esimieheltä ja tiimiltä saa hyvää perehdytystä ja tukea omaan työhönsä sekä tukea työhyvinvointiin. Myös säännöllinen työnohjaus tukee työssä suoriutumista ja jaksamista.

Espoossa opiskeluhuoltoa toteutetaan tavoitteellisesti ja jatkuvasti yhdessä kehittäen. Opiskeluhuollon palveluyksikössä kehitämme opiskeluhuoltoa jatkumona varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja teemme moniammatillista yhteistyötä psykologien ja kuraattorien kesken. Tule mukaan!

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Työaika: 37h 45min /viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Arvostamme ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi arvostamme kiinnostusta monialaiseen opiskeluhuoltotyöhön sekä kehittävää työotetta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Työkokemus opiskeluhuollossa luetaan eduksi.