(Poistunut julkaisusta)

Opintosihteeri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Jyväskylän yliopiston 2 500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Tule monipuoliseen tiedeyhteisöömme


OPINTOSIHTEERIKSI 17.8.2020 alkaen toistaiseksi


Koulutuspalvelut etsii matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintopalveluihin opintosihteeriä, jonka työtehtäviin sisältyy ainelaitosten opetusohjelmatyöhön ja tentti- ja opetusjärjestelyihin liittyviä itsenäisesti hoidettavia tehtäväkokonaisuuksia ja muita tiedekunnan opetushenkilöstön työtä tukevia tehtäviä. Lisäksi opintosihteerin työtehtäviin sisältyy opiskelijoiden valmistumiseen ja tutkintojen kokoamiseen liittyviä tehtäviä, opintoneuvontaa, verkkosivupäivitystä ja muita palvelu- ja opintohallinnollisia tehtäviä.


Edellytämme tulevalta opintosihteeriltämme

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ammatillista tutkintoa
- hyvää työn organisointikykyä ja paineensietokykyä
- ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä hallita asiakokonaisuuksia
- kehittävää ja itsenäistä työskentelyotetta
- tiimityöskentelyn taitoja 
- hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja
- hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
- erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa

Eduksi katsomme

- yliopistokoulutuksen, erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen alan koulutusten tuntemuksen
- aikaisemman kokemuksen korkeakoulusektorin opintohallinnon tehtävistä
- opintotietojärjestelmien käyttökokemuksen
- kokemuksen rutiininomaisten ja tarkkuutta edellyttävien tehtävien tekemisestä

Pääset osaksi innostavaa ja lämminhenkistä työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Lisäksi ohjattu taukoliikunta antaa työhösi energiaa. Liukuva työaika tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle MV06. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 2218 – 2679 € riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. 


Lisätietoja tehtävästä antaa opintopäällikkö Marja Korhonen, puh. 040 770 7777, marja.e.korhonen@jyu.fi.


Tehtävään valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo


2) Motivaatiokirje


Hakemus tulee jättää sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 31.5.2020.