(Poistunut julkaisusta)

Opintopsykologi
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2019

Oulun yliopisto hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

OPINTOPSYKOLOGIA

Koulutuspalvelujen opiskelun tuki -tiimiin.

Pääasialliset työtehtävät:

 • opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjaus
 • opiskelijoiden kouluttaminen
 • opiskelijoiden ohjaustoiminnan kehittäminen
 • henkilökunnan konsultointi ja kouluttaminen
 • yksilöllisten opintojärjestelyjen suunnittelu ja toteutus
 • asiantuntijana toimiminen työryhmissä
 • digitaalisen opiskelun ja oppimisen tukimateriaalin tuottaminen

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

 • laillistetun psykologin pätevyys
 • perehtyneisyyttä oppimisen psykologiaan ja opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin
 • hyviä vuorovaikutus-, ohjaus- ja viestintätaitoja
 • kykyä niin itsenäiseen työskentelyyn kuin tiimityöhön
 • tietoteknistä osaamista ja halua kehittyä tällä alueella
 • sujuvaa englanninkielen suullista ja kirjallista osaamista
 • eduksi katsotaan yliopistokontekstin hyvä tuntemus

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 20.9.2019. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen motivaatiokirje ja CV:si. Tehtävä täytetään 1.11.2019 alkaen. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat Opiskelun tuen esimies, Kaisa Karhu, kaisa.karhu(at)oulu.fi, puh. 0294 483495 ja opintopsykologi Pia Partanen (koulutuspalvelut/opiskelun tuki), pia.partanen(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3496.