(Poistunut julkaisusta)

Opintoasiainsihteeri
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2019

Oulun yliopiston hakee

OPINTOASIAINSIHTEERIÄ

määräaikaiseen työsuhteeseen Luonnontieteellisen tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan lähipalvelutiimiin ajalle 2.1.2019-30.4.2021.

Opintoasiainsihteeri työskentelee osana koulutuksen tukipalvelutiimiä ja auttaa osaltaan tiedekuntien tutkinto-ohjelmia menestymään koulutustehtävässään. Tehtäviin sisältyy sekä opetusta että opiskelua koskevien ajantasaisten tietojen ylläpito Oodi-opintotietojärjestelmässä, opintosuoritusten kirjaaminen, opintokokonaisuuksien koostaminen, tenttijärjestelyistä huolehtimista, tutkintotodistusten laadinta ja muut opintohallinnon tehtävät. Opintoasiainsihteerin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden yleisneuvonta palvelupisteessä sekä muuta asiakaspalvelua.

Tärkeimmät opintoasiansihteerin tehtävät ovat opiskeluoikeuksiin, opetustapahtumiin ja opintosuorituskirjauksiin sekä tutkintotodistusten koostamiseen ja valmistumiseen liittyvät tehtävät. Opintoasiainsihteerit ovat apuna myös opiskelijavalintojen toteuttamisessa.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytämme soveltuvaa koulutusta (vähintään alempi ammattikorkeakoulututkinto), sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa koulutusta, organisointikykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Myös tietojärjestelmäosaaminen sekä yliopistokoulutuksen hyvä tuntemus ovat oleellisia tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksiä. Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta ja hyvää yhteistyökykyä.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävä täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 25.1.2019.

Seuraavat asiakirjat pyydetään liittämään hakemukseen

  • Curriculum vitae
  • Motivaatiokirje

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspalvelupäällikkö Tero Vedenjuoksu. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi.