Opinto-ohjaaja
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Moni pitää työtämme mystisenä. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten monipuolisia työtehtäviä teemme. Olemme nähneet monenlaisia tarinoita. Olemme porukka, joka on maailman kärkitasoa! Teemme yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävää, tutkimukseen perustuvaa työtä, josta olemme aidosti ylpeitä. Eikä suotta.

Etsimme nyt sinua,

elämänhallinnan suunnannäyttäjä, tunnetaan myös nimellä:

OPINTO-OHJAAJA

Keravan vankila on yksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen yksiköistä. Vankila muutti uusiin tiloihin syyskuussa 2020 ja toimii tällä hetkellä vankien kuntoutukseen keskittyvänä, vahvasti sidosryhmäyhteistyöhön toimintaansa painottavana, vapauteen valmentavana avovankilana. Vankilassa on 136 miesvankipaikkaa.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella Keravan vankilassa on haettavana opinto-ohjaajan virka. Virka täytetään 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Opinto-ohjaajana toimit vankilassa alasi asiantuntijana ja hoidat vankien opiskeluun liittyviä asioita. Tehtävänäsi on organisoida ja kehittää oppilaitosten ja vankilan välistä yhteistyötä sekä luoda uusia yhteistyökontakteja. Opinto-ohjaajana olet moniammatillisen tiimin jäsen ja osallistut vankien rangaistusajan suunnitelmien toteuttamiseen sekä vapauttamissuunnitelmien laatimiseen ja valvottujen koevapauksien valmisteluun yhdessä opetus- ja työvoimaviranomaisten sekä oppilaitosten kanssa.

Keravan vankilassa opinto-ohjaajan työ painottuu erityisesti vankilan erilaisten koulutusten lisäämiseen sekä kehittämiseen, yhteistyöhön oppilaitosten ja muiden alueen vankiloiden kanssa sekä työtoiminnan opinnollistamisen suunnitteluun ja opintopolkujen luomiseen siviiliin. Lisäksi työnkuvaan voidaan sisällyttää laajempia sisältöjä kuin vain opintoihin liittyviä, esim. muuhun vankilan toiminnan kehittämiseen ja toiminnan organisointiin liittyviä tehtäviä.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena opinto-ohjaajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta (1739/2015). Kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukainen osaaminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa työkokemusta sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän hyvää tuntemusta, pedagogista osaamista ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijalta odotetaan myös kykyä verkostoituvaan työotteeseen ja vaativaan asiakastyöhön. Ymmärrys rikosseuraamusasiakkaiden erityistarpeista voidaan katsoa eduksi.

Yleiset vuorovaikutus- ja ryhmien ohjaamisen taidot, hyvät työyhteisötaidot, hyvät kirjalliset ja suullisen ilmaisun taidot sekä oman työn organisointikyky tukevat myös tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Rikosseuraamuslaitoksen virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin. Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta (1739/2015).

 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2021tai sopimuksen mukaan

 

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.5.2021 16:15

ID:   25-534-2021

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalue aluekeskus
PL 6 (Ristikkokatu 6 A)
00581  Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Viran tehtäväkohtainen palkka on vaativuustason 11 ( 2454,24€/kk) mukainen. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Arvioitu euromääräinen palkka on noin 2780 - 3400€/kk.

 

Edut

• laajan työterveyshuollon
• työmatkaedun
• kulttuuri-/liikuntaedun
• hyvät mahdollisuudet kasvattaa asiantuntijuuttasi täydennyskoulutuksen avulla

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Markku Kuikka apulaisjohtaja 050 406 6780 markku.kuikka@om.fi
Minna Saukko johtaja 050 309 6410 minna.saukko@om.fi

 

 

Toimipiste

Keravan vankila
PL 133 (Lahdentie 711)
04201 Kerava

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valittavalle henkilölle voidaan asettaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaika (Valtion virkamieslaki 10 §).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot