(Poistunut julkaisusta)

Opetustoimen asiantuntija
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Toisen asteen koulutus
Toisen asteen koulutuksen palvelualue

Silkkitehtaantie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.03.2021 - 31.12.2022


Haemme Vantaan toisen asteen koulutuksen palvelualueen tiimiin opetustoimen asiantuntijaa ajalle 3.3.2021– 31.12.2022. 

Opetustoimen asiantuntijan tehtävänä on kehittää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen toimintatapoja sekä tukea oppilaitoksia laadukkaan toiminnan toteuttamisessa. Tehtävään sisältyy toisen asteen koulutuksen valmistelutehtäviä, lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistuksen koordinointitehtäviä, perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyön edistämistä sekä tieto- viestintätekniikan opetuskäytön kehittämistä.

Opetustoimen asiantuntijan tehtävään kuuluun muun muassa toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä erilaisten tiimien kanssa, kehittämistoiminnan tavoitteiden toteutumisesta huolehtiminen sekä tiedotus ja ohjeistus. Työhön sisältyy erilaisissa verkostoissa toimimista ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten opetushenkilöstön, tietohallinnon ja muiden palvelualueiden kanssa.

Opetustoimen asiantuntijan tehtävässä edellytetään hyviä organisointitaitoja, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä työskennellä sujuvasti erilaisissa verkostoissa. Aikaisempi kokemus opetushallinnon työtehtävistä katsotaan eduksi.

Toisen asteen koulutuksen palvelualue vastaa perusopetuksen lisäopetuksen, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, suomenkielisen lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Palvelualue huolehtii myös toisen asteen palveluverkon kehittämisestä sekä oppilaitosten työ- ja elinkeinoelämäyhteistyöstä ja korkeakouluyhteistyöstä.

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen kehittämisyksikössä työskentelee kolme opetustoimen asiantuntijaa sekä viisi projektiasiantuntijaa. Tiimin kesken vallitsee hyvä yhteishenki ja työskentely on hyvin innovatiivista, uutta kehittävää ja tuloksellista. Yhteistä kehittämistä viedään eteenpäin esimerkiksi parisparrausten muodossa. Työssä viihtymisestä huolehditaan järjestämällä erilaisia yhteisiä tempauksia etäkahvien merkeissä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Tehtävässä edellytetään toisen asteen koulutuksen asiantuntemusta sekä hyviä organisointitaitoja, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä työskennellä erilaisissa verkostoissa.

Luemme eduksi: Opetuksen järjestämistä ja hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön ja määräysten tuntemus ja sovelluskyky.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3579,11 eur/kk

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö

Kukkonen Hanna

0503024916

hanna.kukkonen@vantaa.fiVantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.