(Poistunut julkaisusta)

Opetushoitaja
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2018

Haemme lääketieteelliseen tiedekuntaan 

OPETUSHOITAJAA

Tehtävä sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelutiimiin.

Opetushoitaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä koulutuspalvelujen koulutussuunnittelijan ja opintoasiainsihteerin kanssa sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimijoiden kanssa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Opetushoitajan tehtävät ovat lääketieteen tutkinto-ohjelman opintojaksoihin kuuluvia organisointitehtäviä. Näitä ovat esim. osasto- ja klinikkatyöskentelyjen organisointi, tutkinto-ohjelman pakollisiin opetustilanteisiin liittyvän seurannan toteutus, kurssiohjelmien laatiminen ja päivittäminen yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa, keskussairaalaharjoitteluiden organisointiin liittyvät tehtävät sekä opetustilojen varaaminen.


Opetushoitajalta edellytetään korkeakoulututkintoa, hyvää kokonaisymmärrystä koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää sairaalan toimintojen hyvää tuntemusta, palveluasennetta ja hyvää yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan pedagogiset opinnot, tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Tehtävä täytetään 1.8.2018 – 31.7.2019 väliseksi ajaksi.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 46,3% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Seuraavat dokumentit tulee liittää hakemukseen:

1. Curriculum Vitae

2. Lyhyt kuvaus osaamisesta ja motivaatiosta tehtävään

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 4.6.2018.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutusdekaani Jyrki Mäkelä, jyrki.makela (at) oulu.fi.