Opetushoitaja Vatsakeskus Verisuonikirurginen vuodeosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala