Opetushoitaja Vatsakeskus kirurgian päivystysosasto

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala