(Poistunut julkaisusta)

Opetushoitaja, Resurssikeskus, Espoon sairaala
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Hei, innostutko osaamisen kehittämisestä, opettamisesta ja hoitotyön laadusta? Hyvä, juuri sellaista opetushoitajaa toivomme työkaveriksemme Espoon sairaalaan!

Opetushoitajan työtehtäviin kuuluu henkilökunnan kliinisen osaamisen (esim. lääkehoito, laitteet, akuutit tilanteet, potilasohjaustilanteet) varmistaminen ja kehittäminen näyttöön perustuen ja Lean-menetelmiä hyödyntäen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osallistut henkilöstön koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja perehdytyksen toteuttamiseen, järjestämiseen ja kehittämiseen. Vastaat simulaatiotoiminnasta muiden pedagogisten menetelmien lisäksi. Pääset kehittämään näyttöön perustuvaa toimintaa, sekä tuottamaan ja päivittämään ohjaus- ja ohjemateriaalia.
Vastuualuetyöskentely ja sen kehittäminen, sekä osallistuminen oppilaitosyhteistyöhön kuuluvat tehtäviisi. Toimit tiiviissä yhteistyössä sairaalan laatupäällikön ja esimiesten kanssa. Työ sisältää verkostotyöskentelyä sekä sairaalan sisäisesti että ulkoisesti.

Tehtäväkenttä on laaja, ja siksi edellytämme hoitotyön vahvaa kliinistä osaamista, hyviä tiedonhankkimistaitoja, kykyä muuntaa teoreettinen tieto konkreettiseksi ja toiminnallistaa se. Lisäksi toivomme hyviä oman työn ja toiminnan organisointi- ja johtamistaitoja. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä.

Työpaikan nimi: Espoon sairaala, Resurssikeskus

Työaika: 38 h 45 min / viikko, yleistyöaika

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, sekä pedagogista koulutusta ja/tai kokemusta. Luovuus ja ongelmanratkaisukyky tukevat tehtävässä menestymistä.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot