(Poistunut julkaisusta)

Opetusalan asiantuntija Maailmanpankin Myanmarin maatoimistoon
Ulkoministeriö / Maailmanpankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.5.2020

Tehtävän kuvaus

Maailmanpankin maatoimistossa Myanmarissa avautuu kaksivuotinen opetusalan asiantuntijan tehtävä 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävänimike on Senior Education Specialist. Opetusalan asiantuntijan tukee Maailmanpankkia tulosten laadullisessa monitoroinnissa. Tehtävänkuvassa painottuvat tutkimuksen teko ja tiedon analyysi, monitorointi- ja tiedonkeruujärjestelmien kehittäminen päätöksenteon tueksi sekä teknisen avun tarjoaminen ja maatason toimivien ratkaisujen etsiminen koulutusjärjestelmän kehittämiseksi.

Maailmanpankki hallinnoi Myanmarissa opetussektorin rahoitusohjelmaa, joka koostuu useasta hankkeesta. Maailmanpankin oman rahoituksen lisäksi mm. EU, Australia, Iso-Britannia, Tanska ja Suomi kanavoivat rahoitusta Maailmapankin rahaston kautta. Tehtävä sisältää myös avunantajasuhteiden edistämistä.

Suomi tukee opetussektoria osana Suomen kahdenvälistä Myanmarin maaohjelmaa. Laadukas ja inklusiivinen opetus on yksi Suomen Myanmarin maastrategian kolmesta päätavoitteesta.

 

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi taloustieteistä, kasvatustieteistä tai muista yhteiskuntatieteistä. Lisäksi edellytetään vähintään kahdeksan vuoden tehtävän kannalta olennaista työkokemusta koulutussektorilta ja koulutussektorin uudistamisesta.

Muita edellytyksiä ovat:
• Kokemus opetussektorin projektihallinnasta, mieluiten kehitysmaakontekstissa
• Kyky käyttää tutkimustietoa projektien evaluoinnissa, suunnittelussa ja päätöksenteossa ja esitellä sitä suullisesti ja visuaalisesti
• Kyky tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa edistäen esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, inkluusioon ja hyvään hallintoon liittyviä teemoja
• Erinomaiset neuvottelu- ja yhteistyötaidot
• Erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
• Valmius toimia kansainvälisessä ympäristössä, tarvittaessa tiiminvetäjänä
• Valmius matkustaa, myös Myanmarin syrjäisille alueille
• Suomen kansalaisuus

Eduksi katsotaan:
• Kokemus Aasian maissa ja konfliktimaissa työskentelystä
• Osaaminen ja kokemus IT-pohjaisten opetussektorin hankkeiden toimeenpanosta
• Osaaminen ja kokemus tilastollisten menetelmien käytöstä
• Perehtyneisyys koulutussektorin kehitysyhteistyöhön
• Suomalaisen koulutussektorin osaamiskentän tuntemus
• Kokemus Suomen ja/tai kansainvälisestä kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, mielellään myös maatasolla

Palkka:
Palkka, etuudet ja muut korvaukset määräytyvät Maailmanpankin säännösten mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle GG. Lopullinen palkkaus sovitaan neuvotteluissa tehtävään valittavan henkilön ja Maailmanpankin välillä. Lisätietoja löytyy sivulta https://www.worldbank.org/en/about/careers/whyjoi

Hakuohjeet:
Tarkempi tehtävän kuvaus ja hakuohje www.valtiolle.fi-palvelusta. Tehtävän ID: 24-254-2020

 

Maailmanpankki

Maailmanpankki (World Bank) on tärkeimpiä globaaleja kehitysrahoittajia, jonka toiminnan kaksi päätavoitetta ovat köyhyyden vähentäminen ja hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen. Lisäksi suunnitelmana on kasvattaa ilmastorahoituksen osuutta sekä lisää toimintaa hauraissa ja konfliktivaltioissa. Maailmanpankin portfolio on kasvamassa 100 miljardiin dollariin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Maailmanpankki paitsi lainoittaa jäsenmaiden sosiaalisia ja rakenteellisia uudistuksia, toimii myös hallitusten neuvonantaja ja teknisenä tukena.

Maailmanpankin jäseninä on tällä hetkellä 189 maata. Pääkonttori sijaitsee Washington D.C.:ssä ja pankkiryhmällä on yli 120 maatoimistoa. Työntekijöitä on yli 10 000.