(Poistunut julkaisusta)

Opettaja, sosiaali- ja terveysala
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 3.8.2020 alkaen.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysalan hoitotyön ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Opetustehtävä edellyttää toisen asteen ammatillisen koulutuksen tuntemusta, kokemusta ammatillisesta opetuksesta sekä hoitotyön sisältöjen hallintaa ja monipuolista kokemusta käytännön työstä,
hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta eri-ikäisten ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa työskentelystä.

Lisäksi edellytetään erinomaisia tiimityötaitoja, innostunutta pedagogista otetta, kykyä oman työn johtamiseen sekä englannin kielen osaamista.

Eduksi luetaan jonkin muun, esimerkiksi vammaistyön, yhteiskunnallisten aineiden tai muun sosiaali- ja terveysalan osaaminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Marja Vahala p. 043 820 0463 ke 20.5. klo 15-16, ma 25.5. klo 15-16, to 28.5. klo 8-9

http://www.omnia.fi