(Poistunut julkaisusta)

Opettaja sosiaali- ja terveysala, hoitotyö
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2019

Omnia hakee hoitotyön opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.1.2020 alkaen.

Opettajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysala ja kasvatus- ja ohjausala.

Tehtävässä edellytettävä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta hoitotyöstä ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta ml. verkko-opetuksen hallitseminen, valmius opettaa englannin kielellä, monikulttuurinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen työote, vastuunottokyky ja joustavuus.. Lisäksi eduksi luetaan hyvät työelämäkontaktit, sekä vahva kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Yhteystiedot

Kaisa Penttinen p. 050 5772248 22.10. klo 15-16.00, 24.10. klo 8-9 , 28.10. klo 15-16.00, 30.10. klo 8-9.00, 5.11. klo 15-16.00, 7.11. klo 8-9.00, 8.11. klo 12-13.00