(Poistunut julkaisusta)

Opettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.4.2020

Omnia hakee kahta opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2020 alkaen.

Tulet toimimaan Yhteisten tutkinnon osien opettajana Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on äidinkielen ja suomi toisena kielenä osa-alueen opettaminen. Odotamme sinulta näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa etenemään opinnoissaan yksilöllisesti ja joustavasti.

Odotamme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Arvostamme laaja-alaista näkemystä kielen oppimisesta. Tehtävässä menestyminen vaatii yleissivistävän näkökulman ohella käsitystä siitä, miten oppija voi hyödyntää osaamistaan omassa toiminnassaan ja tulevassa ammatissaan. Tärkeintä kuitenkin on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään asiakaslähtöisesti opiskelijan tarpeet huomioiden.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan monipuoliset toiminnalliset opetusmenetelmät ja digiosaaminen.

Palvelussuhteessa sovelletaan tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoja.

Koeaika 6 kk

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.
Lisätietoja

http://www.omnia.fi