OPERATIIVINEN JOHTAJA, COO
Rauma Marine Constructions Finland Oy

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Rauman telakka elää voimakasta kasvukautta, mikä perustuu innovatiivisen ja kansainvälisen meriteollisuusverkoston hyödyntämiseen. Haemme nyt operatiivista johtajaa innovatiivisesti johtamaan ja teollistamaan laivojen rakentamisen verkoston kanssa.

Operatiivisen johtajan tehtävänä on varmistaa korkeatasoinen laivojen rakentaminen Rauman telakalla. Vastaat tuotantoverkostosta ja omasta tuotannon organisaatiosta. Lisäksi vastaat valmistuksen projektinjohdosta ja laivojen käyttöönotosta/luovutuksesta. Verkoston vahvistaminen teollisin periaattein sekä sen tuloksellinen kehittäminen ja johtaminen ovat avainasemassa tässä roolissa. Operatiivinen johtaja hakee uusia ja kehittää nykyisiä strategisia kumppanuussuhteita verkostoyhtiöiden kanssa, jotta telakka pysyy kilpailukykyisenä kansainvälisillä markkinoilla. Tehtävä on strateginen, mutta vaatii lähelle tuotantoa menemistä sekä teollista ja operatiivista otetta tarpeen tullen.

Pitkällä tähtäimellä yhtiö kehittyy entistä enemmän teknologiataloksi, joka kykenee tuottamaan asiakkaille innovatiivisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Yhä vaikeampien ja teknisesti haastavampien laivojen rakentaminen edellyttää koko ajan kehittyneempiä ja tehokkaampia toteutuksen ja erityisesti tuotannon toimintamalleja. Operatiivinen johtaja on avainasemassa yhtiön strategisten liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja varmistamassa kilpailukykyisen verkostomallin toimivuuden valittujen kumppaneiden kanssa nyt ja tulevaisuudessa. 

Operatiivinen johtaja on telakan johtoryhmässä kokoava voima, joka hallitsee kokonaisuutta ja ottaa kantaa merkittävissä toteutus- ja teknisissä päätöksissä. Hän toimii yhtiön edustajana tilaajaan päin valmistusvaiheen teknisistä asioista keskusteltaessa yhdessä projektipäällikön kanssa. Operatiivinen johtaja vaikuttaa merkittävässä määrin toteutusmallin kehittämisen myötä uusien laivojen myyntiin.

Jotta menestyisit tehtävässä, olet kokenut tuotannon johtaja ja olet työskennellyt laivanrakennussektorilla tai sitä lähellä olevalla toimialalla. Verkostomainen tuotantomalli on sinulle tuttua ja sinulla on aiempaa kokemusta sen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Sinulla on aiempaa kokemusta johtoryhmätyöskentelystä ja olet osallistunut yhtiön strategiatyöhön. Olet analyyttinen ja ratkaisuhakuinen sekä kehität mielelläsi niin henkilöitä kuin liiketoimintaprosesseja. Sinulla on hyvä priorisointi- ja paineensietokyky. Haemme henkilöä, jonka tekemisestä inspiroituu koko organisaatio. Olet innostava ja valmentava johtaja sekä vahva viestijä, joka saa asiat tapahtumaan. Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.
 
Mitä tarjoamme sinulle? 

  • Haasteellinen positio Suomen ainoassa kotimaisessa omistuksessa olevassa laivanrakennusyhtiössä
  • Rauman telakka elää voimakasta kasvun kautta ja sinulla on mahdollisuus tulla mukaan tekemään suomalaista historiaa laivanrakennusalalla
  • Pääset vaikuttamaan verkostomallin kehittämiseen yhtenä ensimmäisistä yhtiöistä laivanrakennusalalla
  • Saat tueksesi ammattitaitoisen ja motivoituneen joukon kollegoita johtoryhmässä
  • Omassa organisaatiossasi sinulla on sekä kokemusta että nuoruuden intoa
  • Yhtiössä on kehityshenkinen ja uudesta innostunut yrityskulttuuriHerääkö kysyttävää? Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteessa www.mercuriurval.fi tunnuksella FI-15622 mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.11.2020. Käsittelemme hakemuksia jo hakuajan puitteissa. Lisätietoja tehtävästä antavat Mercuri Urvalin konsultit Olli-Pekka Vaara, puh. 040 543 7145 ja Teemu Tiainen, puh. 040 199 0743. 

 
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot