Operaattoreita / Lab Operators to Microsoft
Eezy Oyj

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.6.2021

Haemme Microsoft Espooseen operaattoreita erilaisiin kokoonpano tehtäviin. Operaattorina tulet työskentelemään puhdastila ympäristössä käsitellen kemikaaleja sekä herkkiä komponentteja käyttäen nykyaikaisia laitteita. Ymmärrät standardien ja rutiinien merkityksen etkä kyllästy rutiininomaisen työn tekemiseen.

On behalf of our client, Microsoft, we are looking for Lab Operators to do assembly work in Espoo. As a Lab Operator you will be working in a cleanroom environment, where you are familiar with handling chemicals, sensitive components and operating modern devices. You understand the importance of standards and routine and you don't get bored doing routine work.

Eri tehtävien tärkeitä osaamisalueita ovat;
- peruskemian osaaminen (nanoteknologian osaaminen on etu)
- aiempaa työkokemusta kemikaalien käytöstä
- hienomotoriikka
- visuaalinen tarkastaminen
- erilaiset sähköiset mittaukset
- erilaisten koneiden käyttö
- hyvät IT-taidot
- perus englannin kielen taito


Työ tehdään joko 3- tai 5-vuorossa. Omaat kyvyn työskennellä sekä yksin oma-aloitteisesti että tiimissä ja ymmärrät englanninkielisiä asiakirjoja. Etsimme tarkkaa, ennakkoluulotonta ja positiivista henkilöä. 

Requirements for the different positions include knowledge of;
- Basic Chemistry (Nanotehcnology is beneficial)
- earlier experience working with chemicals
- fine motor skills
- various electronic measurements
- use of various machines
- good IT-skills
- basic English skills

The work is done in 3- or 5-shifts. You posses the ability to work both alone and in a team and you understand documentation in English. We are looking for an accurate, open-minded and positive person.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn ja määräaikaisen työsopimuksen 18 kk. Sinulla on mahdollisuus työskennellä maailman edistyksellisimmän lisätyn todellisuus laitteen ja huipputekniikan kanssa! Paikallisen tiimin lisäksi pääset laajaan kansainväliseen verkostoon, joka tarjoaa sinulle tukea ja mahdollisuuksia oppia ja kehittää itseäsi. Voit hakea tätä tehtävää verkkosivuillamme(www.eezy.fi) tai lähettämällä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoiveineen eezy.ms@eezy.fi mahdollisimman pian!

We are offering an interesting job and a fixed-term contract for 18 months. You will have the possibility to work with the world's most advanced mixed reality device and masterpiece of high-tech! Besides your local team you get access to a vast international network that offers you support and opportunities to learn and develop yourself. To apply for this position register on our website (www.eezy.fi) or send your resume and application attached with your salary request in English to eezy.ms@eezy.fi as soon as possible.

Eezy Oyj:n visiona on olla Suomen merkittävin työelämän uudistaja, joka luo onnistuneita työkokemuksia tarjoamalla henkilöstöpalveluita ja kevytyrittäjyyttä sekä laajan kirjon työelämän asiantuntijapalveluita. Eezy on valtakunnallisesti paikallinen - yhtiö työllistää vuosittain yli 20 000 ihmistä ja palvelee tuhansia asiakkaita. Yhtiön osake noteerataan Helsingin pörssissä. Ketjuliikevaihto vuonna 2020 oli 280 miljoonaa euroa ja tavoitteena on olla toimialan markkinajohtaja.

Eezy Oyj's vision is to be Finland's most significant reformer of working life, creating successful work experiences by offering personnel services and light entrepreneurship as well as a wide range of working life expert services. Eezy operates locally - nationwide. The company employs over 20,000 people annually and serves thousands of customers. The company is listed on the Helsinki Stock Exchange. The chain's turnover in 2020 was EUR 280 million and the goal is to be the market leader in the industry.


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot