(Poistunut julkaisusta)

Opas, harjoittelupaikka ympäristö ja terveydensuojelussa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2019

Opas, harjoittelupaikka ympäristö ja terveydensuojelussa

Työavain 4-34-19
Määräaikainen harjoittelu alkaen 08.04.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 07.03.2019 kello 15:45
Villa Elfvikin luontotalo , Elfvikintie 4 02600 Espoo
Tekninen ja ympäristötoimi, Ympäristökeskus
Ympäristö ja terveydensuojelu

Tehtävän kuvaus: Oppaan tehtävänä on pitää luontotaloa auki ja huolehtia talon asiakaspalvelusta viikonloppuisin vuorotellen toisen oppaan kanssa. Lisäksi toukokuussa ja syyskuussa sesonkiaikoina työhön kuuluu luontoretkien vetämistä lapsiryhmille vuorotellen toisen oppaan kanssa maanantaista perjantaihin. Opas suunnittelee nämä retket yhdessä toisen oppaan kanssa jo olemassa olevien retkien pohjalta muokaten tarpeen mukaan. Oppaan työ alkaa huhtikuussa 2019 työhön perehtymisellä joinakin arki- ja lauantai- sekä sunnuntaipäivinä. Ensi alkuun työsopimus tehdään vuoden 2019 loppuun, sen jälkeen sitä jatketaan vuoden 2020 loppuun. Opas on töissä talon kesäaikaan (1.4.–30.9.) lauantaisin ja sunnuntaisin ja talon talviaikaan (1.10.–31.3.) sunnuntaisin. Villa Elfvikissä on kaksi opasta, jotka jakavat työvuorot keskenään. Työaika on kesäajan lauantaisin ja koko vuoden sunnuntaisin klo 9.45–16.30, josta työtunteja kertyy 6,75 tuntia/pv. Touko- ja syyskuun sesonkiaikoina työaika on n. 72 h/kk. Oppaan palkka on 12,90 €/h lauantaisin ja 21,50 €/h sunnuntaisin. Perustuntipalkka arkipäiviltä on 10,75 €/h (perehdytys, suunnittelu, sesonkiajat, kokoukset, jne.). Hakuprosessi etenee seuraavasti: haun päätyttyä valitaan videohaastatteluun pyydettävät. Videoiden perusteella valitaan haastateltavat viikon 11 alussa ja haastattelut ovat viikolla 13.


Kelpoisuusvaatimus: Luonnon- tai ympäristötieteiden kandivaiheen opiskelija. Harjoittelusta annetaan joissakin Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa opintopisteitä harjoittelun keston mukaan, mutta harjoittelun soveltuvuus kannattaa varmistaa kunkin ohjelman harjoitteluvastaavan kanssa.

Tehtävässä edellytetään : - opintojen kautta saatua luonto- ja ympäristötietoutta - halua perehtyä ympäristövastuullisiin toimintatapoihin - iloista ja avointa mieltä - asiakaspalveluhenkisyyttä - halua perehtyä kulttuurihistoriaan - kielitaitoa

Arvostamme asiakaspalvelukokemusta, koulutusta tai kokemusta ympäristökasvatuksesta, erityisesti luontoretkien suunnittelusta ja vetämisestä, kokemusta lapsiryhmistä sekä kiinnostusta luontotalon toiminnan kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Katso tehtävänkuvauksesta


Ympäristökeskus on 30 asiantuntijan monialainen työyhteisö, jonka tehtäviin kuuluu sekä viranomais- että tutkimus- ja selvitystehtäviä ympäristövalvonnassa, ympäristön- ja luonnonsuojelussa, maankäytössä, ilmansuojelussa, ilmastotyössä, ympäristökasvatuksessa ja -tiedotuksessa. Keskus on osa Espoon teknistä ja ympäristötoimea, jossa teemme tiivistä yhteistyötä mm. kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Lisäksi toimimme useissa pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmissä ja -hankkeissa. Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset. Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalipun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Toimistosihteeri Virpi Mäenpää
09 8165 4400
etunimi.sukunimi@espoo.fi