(Poistunut julkaisusta)

Ompelija, vuorotteluvapaasijaisuus
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2018

Suomen kansallisooppera ja –baletti sr hakee

Ompelijaa
määräaikaiseen työsuhteeseen vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 2.1.-30.6.2019.

Ompelijan tehtäviin kuuluvat ooppera- ja balettiteosten pukujen valmistus, kaavoitus, leikkuu, viimeistely, korjaus sekä sovitus.
Tehtävä edellyttää vaatetusalan soveltuvaa koulutusta, työkokemusta, atk-taitoja sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Suomen kielen lisäksi tehtävä edellyttää englannin kielen hallintaa. Kokemus teatterin alalta katsotaan eduksi.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijai­seksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluva­paan alkamista.

Puvuston päällikkö Katja Karjalainen antaa tehtävästä lisätietoja 18.10.2018 klo 12.00 - 13.00, puh 040-7406 525

Hakemukset pyydetään jättämään 31.10.2018 mennessä Kansallisoopperan ja –baletin internet-sivuilla (oopperabaletti.fi) olevaan sähköiseen rekrytointijärjestelmään.