(Poistunut julkaisusta)

Ompelija, kaksi vuorotteluvapaasijaisuutta
Suomen kansallisooppera ja -baletti

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr hakee

 

Ompelijaa

määräaikaisiin työsuhteisiin vuorotteluvapaan sijaisiksi ajalle 16.9.2019 – 20.1.2020 ja 1.11.2019 – 10.2.2020.

 

Ompelijan tehtäviin kuuluvat ooppera- ja balettiteosten pukujen valmistus, kaavoitus, leikkuu, viimeistely, korjaus sekä sovitus. Tehtävä edellyttää vaatetusalan soveltuvaa koulutusta, työkokemusta, IT-taitoja sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Suomen kielen lisäksi tehtävä edellyttää englannin kielen hallintaa. Kokemus teatterin alalta katsotaan eduksi.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijai­seksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluva­paan alkamista.

Puvuston apulaispäällikkö Henna Holmberg antaa tehtävästä lisätietoja, puh 050-4642614.

Hakemukset pyydetään jättämään 28.8.2019 mennessä Kansallisoopperan ja baletin www-sivuilla (www.oopperabaletti.fi) olevaan sähköiseen rekrytointijärjestelmään.