(Poistunut julkaisusta)

Oman äidinkielen opettaja (japani), sivutoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2020

Oman äidinkielen opettaja toimii kiertävänä opettajana Espoon peruskouluissa ja lukioissa. Opetus järjestetään pääosin klo 12-18 välisenä aikana. Opetusryhmät ovat heterogeenisia sekä oppilaiden kielitaidon että luokka-asteen osalta.
Opetustuntien lukumäärä varmistuu lukuvuoden alussa. Alustavasti arvioitu tuntimäärä on 2 oppituntia viikossa.

Koulun nimi ja osoite: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun japanin kielen opettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.
Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkintojen tunnustamis/rinnastamistodistus.

Tehtävässä edellytetään opintoja opetettavalla kielellä, opetettavan kielen tulee olla äidinkieltä vastaavaa tasoa. Lisäksi edellytämme kielialueen kulttuurin hyvää tuntemusta, suomen kielen taitoa, kokemusta lasten ja nuorten opetuksesta suomalaisessa peruskoulussa, eriyttävien opetusmenetelmien hallintaa sekä kokemusta sähköisten opetusmenetelmien pedagogisesta käytöstä.

Arvostamme erityispedagogiikan opintoja ja kehitysorientoitunutta asennetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).