(Poistunut julkaisusta)

Oman äidinkielen opettaja, japani, sivutoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

Oman äidinkielen opettaja, japani, sivutoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-968-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 31.05.2019 kello 15:45
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö , Kamreerintie 3 B 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Oman äidinkielen opettaja toimii kiertävänä opettajana Espoon peruskouluissa. Opetus järjestetään pääosin klo 12-18 välisenä aikana. Opetusryhmät ovat heterogeenisia sekä oppilaiden kielitaidon että luokka-asteen osalta. Opetustuntien määrä varmistuu lukuvuoden alussa. Alustavasti arvioitu tuntimäärä on 2 opetustuntia viikossa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun lehtorin kelpoisuus. Espoossa oman äidinkielen opettajalta vaaditaan asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukainen aineenopettajan kelpoisuus opetettavassa kielessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään opintoja opetettavalla kielellä, opetettavan kielen tulee olla hakijan äidinkieli tai äidinkieltä vastaavaa tasoa. Lisäksi edellytämme kielialueen kulttuurin hyvää tuntemusta, suomen kielen taitoa ja tietoteknisiä taitoja, kokemusta lasten ja nuorten opetuksesta peruskoulussa, eriyttävien opetusmenetelmien hallintaa sekä kokemusta sähköisten opetusvälineiden pedagogisesta käytöstä.

Arvostamme erityispedagogiikan opintoja ja innostusta opetuksen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: enintään 15 h viikossa.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Opetuksen suunnittelija Tiiu Kotka
etunimi.sukunimi@espoo.fi