OMA-valmentaja (4) / Työllisyys- ja kasvupalvelut
Tampereen kaupunki, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2021

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Haemme neljää (4) OMA-valmentajaa määräaikaisiin virkasuhteisiin 11.10.-31.12.2021.

OMA-valmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Palveluprosessi sisältää muun muassa palvelutarpeen arvioimista, työllistymissuunnitelmien laatimista, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen ja ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan. Tehtävässä tulee hallita ja osata soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Tehtävä sisältää neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. OMA-valmentaja palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti ja hyödyntää tilanteeseen sopivia palvelukanavia. OMA-valmentajalla on henkilökohtainen vastuu nimetyistä asiakkaista ja hän koordinoi asiakkaiden työllistymisprosessia.

OMA-valmentaja laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen edellyttämän suunnitelman ja sopii siihen liittyvistä toimista. Tehtävä sisältää asiakasohjausta palvelutarpeen mukaisiin palveluihin. OMA-valmentaja vastaa tarvittaessa asiakkaan osaamisen kehittämisen tarpeiden selvittämisestä sekä sopivien koulutuspolkujen rakentamisesta suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. Tehtävässä arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä ja valmennuksellista työotetta. Luonteva vuorovaikutus palvelutuottajien, verkostokumppaneiden sekä työnhakijoiden kanssa on tärkeää.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö; sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.
Tehtävä sisältää laaja-alaista julkisen vallan käyttöä asiakkaan koko palveluprosessissa. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kykyä hallita ja osata soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, työttömyysturvalaki, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta).

Eduksi katsotaan kokemus työllisyys- ja yrityspalveluista, asiakaspalvelutyöstä sekä tuntemus kuntouttavan työtoiminnan palvelusta sekä Tampereen kaupunkiseudun työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän tuntemus. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Käytämme viroissa koeaikaa, joka vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja tehtävästä antavat: palvelupäällikkö Mirva Rosholm, p. 040 187 1434, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi ja palvelupäällikkö Minna Salminen, p. 044 431 4275, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Hakuaika päättyy 28.9.2021.
Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta. Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä antavat: palvelupäällikkö Mirva Rosholm, p. 040 187 1434, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi ja palvelupäällikkö Minna Salminen, p. 044 431 4275, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot