(Poistunut julkaisusta)

Ohjaajantaiteen lehtori
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2018

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee ohjaajantaiteen lehtoria

viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Ohjaajantaiteen lehtori vastaa omalta osaltaan ohjaajantaiteen opetuksesta ohjauksen koulutusohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hän osallistuu koulutusohjelman tutkintovaatimusten uudistustyöhön yhdessä muiden koulutusohjelmien ja niiden henkilöstön kanssa. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti teatteritaiteen kenttää, kehittää omaa taiteellista ja pedagogista osaamistaan sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Ohjaajantaiteen lehtorin työssä on hyötyä kiinnostuksesta ja kyvystä

  • ohjaajan taiteellisen työn prosessien käsitteellistämiseen
  • ohjaajantaiteen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien pohdintaan ja artikuloimiseen
  • pedagogiseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön kollektiivisessa oppimisympäristössä (opetus-, ohjaus- ja palautekäytäntöjen kehittäminen)
  • teatteritaiteen ja ohjaajantaiteen ajankohtaisten kysymysten artikuloimiseen
  • käytännön teatterityön ja teoreettisten näkökulmien vuoropuheluun
  • kokeilevasta ja tutkimuksellisesta asenteesta taiteen tekemiseen

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Taideyliopiston henkilöstösäännön 10 § mukaan taiteellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja mahdollinen opetusnäyte. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (VN:n asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Lisäksi voidaan ottaa huomioon muita tehtäväkohtaisia osaamisvaatimuksia.

Ohjaajantaiteen lehtorin tehtävässä lisäansioiksi katsotaan:

  • laaja-alainen käytännön kokemus erilaisista ohjaajantaiteen menetelmistä ja erilaisista esittävän taiteen tuotantorakenteista sekä laaja-alainen käytännön kokemus yhteistyöstä esittävien taiteen eri ammattiryhmien kanssa
  • hyvä englannin ja ruotsin kielten taito.

Tehtävää hakeneiden tulee varautua antamaan opetusnäyte ja haastattelu.

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5, jolloin kokonaispalkka on 3200-3500 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Vapaamuotoinen hakemus (1-3 liuskaa) sekä ansioluettelo toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 29.10.2018 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo(at)uniarts.fi

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset.

Lisätietoja

Tehtävän sisällöstä: Saana Lavaste, ohjaajantaiteen professori, saana.lavaste(at)uniarts.fi, 050-527 3873

Hakumenettelystä: Laura Jännes, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö, laura.jannes(at)uniarts.fi 0400-792 043

www.uniarts.fi