Ohjaajan tehtävät perheosasto Purossa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Tuomarilan perhetukikeskus tarjoaa avohuollon tukitoimena perhekuntoutusta Espoolaisille lapsiperheille. Kuntouksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Ohjaajan työtehtävänä on vastata asiakastyön suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista sekä osallistua aktiivisesti oman työn ja ammatillisuuden kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu asiakastyötä perheiden vastuutyöntekijänä sekä työryhmän jäsenenä. Työ on läsnäoloa perheen arjessa, ohjaamista, mallintamista ja tilanteiden reflektointia yhdessä perheen ja työryhmän kanssa. Meillä on käytössä erilaisia menetelmiä esim. Hoilei, MIM-arviointimenetelmä sekä paljon erilaisia perhetyön menetelmiä.

Kuntoutusjaksot suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä perheen kanssa lapsen erityistarpeet huomioiden. Työtä tehdään kahdessa vuorossa arkisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työnkuvan hyvässä työyhteisössä, jossa tukena ovat esimies ja tiimi sekä perheterapeutti ja toimintaterapeutti. Ulkopuolinen työnohjaus on säännöllistä.

Etsimme lastensuojelun ammattilaista, joka sopii osaksi innovatiivista joukkoamme ja uskoo positiivisen vuorovaikutuksen voimaan.

Työpaikan nimi: Tuomarilan perhetukikeskus, perheosasto Puro


Työaika: Yleistyöaika, kaksivuorotyö, 38h 45 min /viikko


Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto

Tehtävässä edellytetään: Kokemustan lasten kanssa työskentelystä, ymmärrystä lastensuojelun prosesseista, motivaatiota uuden oppimiseen ja työn kehittämiseen. Hyvää kirjaamiskykyä ja ajokorttia.

Arvostamme:
Kokemusta lastensuojelusta, kokemusta vauvaperheiden kanssa työskentelystä, erilaisten perhetyön tms. menetelmien osaamista, kielitaitoa.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot