(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2021

Tehtävän kuvaus

Haemme nyt merkityksellisestä ja haastavasta ohjaajan työstä kiinnostunutta tiimin jäsentä Teinilän erityistason lastenkotiin.

Päivät koostuvat nuorten elämän tukemisesta ja ohjaamisesta, motivoinnista ja kannattelusta. Turvallisen kasvuympäristön lisäksi tarjoamme läsnäoloa ja mukavaa yhdessä tekemistä.

Lastenkotihoitomme perustana toimii ajatus terapeuttisesta lastenkotihoidosta. Toteutamme aikuisjohtoista, kuntouttavaa lastenkodin arkea, jossa pyrimme mahdollistamaan lapselle mahdollisimman normaalin arjen. Perushoidon lisäksi normaaliin arkeen kuuluu koulunkäynti, sosiaaliset suhteet, harrastukset ja yhteys läheisiin.

Tiimin jäsenenä tulet kuulluksi ja saat olla kehittämässä ja oppimassa uutta tämän päivän lastensuojelutyötä käytännössä. Ohjaajana sinua kannustetaan tuomaan omia mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia käytäntöön. Työyhteisö perehdyttää sinut asioihin, jotka eivät ole sinulle entuudestaan niin tuttuja.

Arvostamme aiempaa lastensuojelutyön kokemusta sekä positiivisuutta, huumorintajua, itseohjautuvuutta, reflektoivaa ja kehittämismyönteistä työotetta.

Helsingin kaupungin lastenkodit tarjoavat sinulle turvallisen työpaikan, laadukkaan esimiestyön, hyvät henkilöstöedut sekä jatkuvan ammatillisen kasvun mahdollistavan toimintatavan.

Suomen suurimpana työnantajana Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen heidän työurillaan monipuolisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme työkokemusta lasten ja nuorten parissa työskentelystä

Luemme eduksi sijaishuollon työkokemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodin johtaja Päivi Tuominen p. 09 310 52441

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi