(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Tehtävän kuvaus

Ohjaajan sijaisuus Toimintakeskus Polussa

Haemme sijaisuuteen Toimintakeskus Polkuun kehitysvamma- ja autismityöstä kiinnostunutta ohjaajaa kehittämään osallisuutta edistävää päivätoimintaa!

Toimintakeskuksessamme järjestään monipuolista päivätoimintaa, jonka tavoitteena ovat toimiva vuorovaikutus, omien valintojen tekeminen, ilon kokeminen ja voimaantuminen. Toiminnassa asiakasta tuetaan liittymään yhteiskuntaan sekä harjoitellaan itsenäistymiseen ja aikuisuuteen vaadittavia taitoja. Toiminnan sisältöinä ovat esim. liikunta, luonto, musiikki, taide sekä aistit.

Ohjaajan tehtävänä on asiakkaiden päivätoimintojen suunnittelu ja ohjaus, sekä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden suunnittelu, niiden toteuttamisen ohjaus ja seuranta. Ohjaaja on mukana myös koko toimintakeskuksen yhteisessä kehittämisessä.

Asiakkaamme tarvitsevat paljon yksilöllistä psyykkistä ja fyysistä tukea toimintaan osallistumisessa sekä ohjausta ja apua päivittäisissä toimissaan. Toiminta on asiakaslähtöistä: kykyä nopeaan reagointiin ja oman työn uudelleen organisointiin tarvitaan usein arjessamme asiakkaan toimintakyky huomioiden. Työ on yksilö- ja pienryhmäohjausta.

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä ja osaavat työkaverit, joilta voi aina kysyä. Teemme työtä tiimeinä, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä joustavuus ovat tärkeitä vahvuuksia työssämme. Myös stressinsietokykyä ja ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan arjen muuttuvissa tilanteissa.

Tueksesi saat kannustavan ja ammattitaitoisen työyhteisön sekä luotettavan työnantajan. Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut, kuten työsuhdematkalippuedun, alennuksia liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa sekä mahdollisuuden edulliseen työsuhdeasuntoon työsuhteesi ajaksi.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi:

Kokemuksen autismi- ja kehitysvammatyöstä, työ- ja päivätoiminnasta, haastavien tilanteiden ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta.
Kokemuksen puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä ja ryhmien ohjauksesta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava ohjaaja Lila-Marjut Rajamaa, lila-marjut.rajamaa@hel.fi, p. 09 310 73167

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi