Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Tehtävän kuvaus

Uskomme vakaasti, että Helsingin kaupungin lastenkodit ovat työntekijöilleen yksi parhaista sosiaalialan työpaikoista maailmassa ja edelläkävijä lastenkotitoiminnan kehittäjänä Suomessa. Meillä ammattilaista arvostetaan, sillä hoitomme perustuu tutkittuun tietotaitoon, jota ammattilaiset soveltavat käytäntöön päivittäin. Johtotähtenä hoito- ja kasvatustyössämme toimii huostaan otettujen lasten sekä heidän perheidensä yksilölliset tarpeet.

Pääset tekemään päivittäin merkityksellistä ja palkitsevaa työtä haasteellisessa elämäntilanteessa olevien lasten ja perheiden parissa. Lisäksi Helsingin kaupungin lastenkodit tarjoavat sinulle turvallisen työpaikan, laadukkaan esimiestyön, hyvät henkilöstöedut, työntekijän yksilöllisesti huomioivat joustavat käytännöt sekä jatkuvan ammatillisen kasvun mahdollistavan toimintatavan.
Suomen suurimpana työnantajana Helsingin kaupunki tarjoaa työntekijöilleen heidän työurillaan monipuolisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Teinilän lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista, erityistason kuntouttavaa lastenkotihoitoa Helsingin Oulunkylässä. Toimimme kahdessa eri toimipisteessä: Pikalähetintie 15 ja Oppipojantie 19 viidellä eri osastolla. Asiakaspaikkoja Teinilässä on 33.

Teinilän lastenkodissa on lainsäädännön vaatimuksia vastaava, monipuolinen ja lastenkodin asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henkilökunnallamme on erityisosaamista hoitaa lapsia, joilla on psyykkistä oireilua tai neuropsykiatrinen diagnoosi. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukena on Helsingin kaupungin koulutustarjonta, lastenkotimme oma perehdytysmalli sekä kehittyvän osaamisen toimintamalli. Työn tuen rakenteet ovat strukturoituja osaksi arkea.

Lastenkotihoitomme perustana toimii ajatus terapeuttisesta lastenkotihoidosta. Toteutamme aikuisjohtoista lastenkodin arkea, jossa pyrimme mahdollistamaan lapselle mahdollisimman normaalin arjen. Perushoidon lisäksi normaaliin arkeen kuuluu koulunkäynti, sosiaaliset suhteet, harrastukset ja yhteys läheisiin. Painotamme kasvatushenkilökunnan ja lapsen välistä vuorovaikutus -ja luottamussuhdetta. Jokaisella lapsella on omahoitajapari, joka toimii lapsen arjen asiantuntijana ja kasvatuskumppanina suhteessa vanhempiin. Arvioimme säännöllisesti lastenkodin hoitotyön vaikuttavuutta ja ohjaamme lapsikohtaista työtä lapsen tarpeista käsin. Lapsen kuntoutumisen edistämiseksi teemme moniammatillista yhteistyötä erilaisissa verkostoissa.

Haemme nyt Siipi-osastolle merkityksellisestä ja haastavasta ohjaajan työstä kiinnostunutta tiimin jäsentä. Siivessä on sitoutunut ja innostunut sekä vahvasti hoito-orientoitunut tiimi ja arkea värittää vahva me-henki eli kaveria tuetaan.
Päivät koostuvat nuorten elämän tukemisesta ja ohjaamisesta, motivoinnista ja kannattelusta. Turvallisen kasvuympäristön lisäksi tarjoamme läsnäoloa ja mukavaa yhdessä tekemistä.

Tiimin jäsenenä tulet kuulluksi ja saat olla kehittämässä ja oppimassa uutta tämän päivän lastensuojelutyöstä käytännössä. Ohjaajana sinua kannustetaan tuomaan omia mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia käytäntöön ja perehdytetään asioihin, jotka eivät ole sinulle entuudestaan niin tuttuja.


Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). (

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Kokemusta lasten-ja nuorten parissa työskentelystä

Luemme eduksi:
Arvostamme mahdollista aiempaa lastensuojelutyön kokemusta sekä positiivisuutta, huumorintajua, itseohjautuvuutta, reflektoivaa ja kehittämismyönteistä työotetta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Päivi Tuominen paivi.j.tuominen@hel.fi 09-31052441

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1401684
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 4.12.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki