(Poistunut julkaisusta)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme ohjaajaa äitiysloman sijaisuuteen ajalle 18.12.2020-30.10.2021.

Malmin lastenkoti tarjoaa erityistason laitoshoitoa. Lasten hoidossa arvostamme lapsen arvostavaa sekä osallistavaa kohtaamista ja hoito rakennetaan lapsen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Lapset asuvat 4-5 lapsen pienissä ryhmissä ja ovat tällä hetkellä iältään 8-17-vuotiaita. Malmin lastenkotiin sijoitetaan lapsia, joilla voi olla neuropsykiatrisia häiriöitä, koulunkäynnin haasteita sekä psyykkistä oireilua.

Malmin lastenkodissa tehdään tiiviistä yhteistyötä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Vuosittain järjestetään perheleiri. Lapsen hoitoa ja kasvatusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisissä rakenteissa omaohjaajatyön tueksi. Käytössä on omaohjaajaparimalli.

Lastenkodissa toimii kaksi psykologia kasvatus-ja hoitotyön tukena. Psykologit tapaavat lapsia, osallistuvat säännöllisesti työryhmien kokouksiin sekä tapaavat omaohjaajia liittyen lasten oireiluun ja hoidon suunnitteluun.

Kehitämme työtä jatkuvasti arjen tarpeista lähtien ja siihen voi jokainen osallistua omalta osaltaan. Työntekijöille tarjotaan säännöllinen työnohjaus, täydennyskoulutusta ja hyvät lastenkodin rakenteet, joissa työtä on helppo tehdä.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi amk tai yhteisöpedagogi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja amk) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kiitettäviä vuorovaikutustaitoja ja aikaisempaa työskentelyä lasten kanssa.

Luemme eduksi kokemuksen lastensuojelussa työskentelystä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Sari Hämäläinen p. 09 310 73428. Tiedustelut mieluiten arkisin klo 8.00-9.00 ja 15.00-15.30.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi